20150918

the less i know the better

ok!!!!!!
må hoppe over alle linjer, tekster, samtaler, sanger, tanker om gutter pga får spasmer.

Ingen kommentarer: