20140530

bow wow wow yippiyoyippije

1. jeg må ut å lufte håret. fo real. det har aldri vaert bedre enn i dag. ca.

2. alle må skjonne at jeg skriver det viktigste i paranteser. (kuk)

d

Ingen kommentarer: