20130924

88

det er 88 dager til jeg skal hjem.
og jeg vet ikke hva det betyr at jeg telte, men jeg vet godt hvorfor.

Ingen kommentarer: