20110605

i need a fix, 'cause i'm going down
och jag vet at allt är falskt och bedrägeri, men det struntar jag i

Ingen kommentarer: